บัญชีกับการเงิน ต่างกันอย่างไร?

บัญชีกับการเงิน ต่างกันอย่างไร? น้องๆหลายคน คงจะเคยได้ยินชื่อ สาขาวิชาบัญชี กับ สาขาวิชาการเงิน กันมาบ้างแล้ว ซึ่งทั้งสองสาขานี้ มักจะรวมอยู่ในคณะบริห…