COM7 กับกลยุทธ์สู้พิษ COVID-19 ที่สร้างกำไรได้!

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7  ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีก IT ของประเทศไทย ที่มุ้งเน้นการขายปลีกสินค้า IT ทั่วประเทศ โดยคาดว่ากำไรสุทธิ…